سجاد خواجه

هم بنیانگذار و مدرس دوره های سئو و بهینه سازی ورکشاپر

مرتضی میرزایی

مدیر فضای مجازی و مدرس دوره کسب درآمد از اینستاگرام ورکشاپر